GDPR

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov odoslaním vyplneného formulára v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.NAŠE IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJEVaše osobné údaje budeme spracovávať v taxislužbe:

Etaxi Milan Masar

Adresa: Piešťany, SlovenskoIČO: 34217525DIČ: 1020847146IČ DPH: SK1020847146Bankové spojenie: 2929852295/1100

Pre aký účel sú Vami poskytnuté údaje použité?Všetky a akékoľvek osobné a technické údaje poskytnuté z Vašej strany slúžia výlučne pre potreby spätnej väzby a pri poskytovaní služby podľa Prepravných podmienok. Doba uchovávania Vašich osobných údajov trvá po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu.Zverejňujeme informácie tretím stranám?Nepredávame, neobchodujeme alebo inak neprenášame tretím stranám vaše identifikačné údaje. To nezahŕňa dôveryhodne tretie strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach a vedeniu nášho podnikania.Poučenie o právach dotknutej osobyV súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: – právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby, – právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov, – právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo – právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov, – právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj – právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov, – právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.KONTAKTSvoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu

Informácia o spracúvaní osobných údajov odoslaním vyplneného formulára v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.NAŠE IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJEVaše osobné údaje budeme spracovávať v taxislužbe:

 


Milan Masár


http://www.etaxipiestany.sk

0914 123456

etaxipiestany@gmail.com

Pre aký účel sú Vami poskytnuté údaje použité?Všetky a akékoľvek osobné a technické údaje poskytnuté z Vašej strany slúžia výlučne pre potreby spätnej väzby a pri poskytovaní služby podľa Prepravných podmienok. Doba uchovávania Vašich osobných údajov trvá po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu.Zverejňujeme informácie tretím stranám?Nepredávame, neobchodujeme alebo inak neprenášame tretím stranám vaše identifikačné údaje. To nezahŕňa dôveryhodne tretie strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach a vedeniu nášho podnikania.Poučenie o právach dotknutej osobyV súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: – právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby, – právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov, – právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo – právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov, – právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj – právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov, – právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.KONTAKTSvoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu etaxipiestany@gmail.com. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na 0911 438 258.Neustále sa snažíme pracovať na skvalitnení našich služieb, na základe čoho môžu byť ustanovenia o zásadách o ochrane osobných údajov upravené alebo doplnené. Aktuálne znenie je vždy zverejnené na našich internetových stránkach. Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 14.01.2021.

. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na 0911 438 258.Neustále sa snažíme pracovať na skvalitnení našich služieb, na základe čoho môžu byť ustanovenia o zásadách o ochrane osobných údajov upravené alebo doplnené. Aktuálne znenie je vždy zverejnené na našich internetových stránkach. Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 14.01.2021.

Četl/a jsem a souhlasím.